Navigation mit Access Keys

Main Content

Research Associates

Dr. Rajesh Jayachandran Biozentrum, Room: 10.Q4

+41 61 207 71 10

rajesh.jayachandranunibasch

Dr. Julie Ruer-Laventie Biozentrum, Room: 10.Q4

+41 61 207 14 92

julie.ruer-laventieunibasch

Postdoctoral Fellows

Dr. Alexey Baldin Biozentrum, Room: 10.Q4

+41 61 207 74 06

alexey.baldinunibasch

Dr. Aaron Cohen Biozentrum, Room: 10.Q4

+41 61 207 73 99

aaron.cohenunibasch

Dr. Tohnyui Ndinyanka Fabrice Biozentrum, Room: 10.Q4

+41 61 207 71 14

nf.tohnyuiunibasch

PhD Students

Viviana D’Otolo Biozentrum, Room: 10.Q4

+41 61 207 71 11

viviana.dotolounibasch

Wanqiu Fu Biozentrum, Room: 10.Q4

wanqiu.fuunibasch

Hanmu Guo Biozentrum, Room: 10.Q4

+41 61 207 74 15

hanmu.guounibasch

Haiyan Zhang Biozentrum, Room: 10.Q4

+41 61 207 71 12

haiyan.zhangunibasch

Master Students

Joshua Kämpf Biozentrum, Room: 10.Q4

+41 61 207 14 92

joshua.kaempfunibasch

Afnan Suleiman Biozentrum, Room: 10.Q4

afnan.suleimanstud.unibasch

Luca Wilhelm Biozentrum, Room: 10.Q4

luca.wilhelmstud.unibasch

Technical Associates

Giorgio Ferrari Biozentrum, Room: 10.Q4

giogio.ferrariunibasch

Technical Staff

Koren Jerneja Research placement
Biozentrum, Room: 10.Q4

jerneja.korenunibasch

Daniela Yordanova Biozentrum, Room: 10.Q4

daniela.yordanovastud.unibasch

Administrative Assistants

Maja Güntensperger-Heckel Biozentrum, Room: 09.004

+41 61 207 21 51

maja.guentenspergerunibasch